โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา ขึ้นอยู่กับ สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษา 1 จังหวัดชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ ห่างจาก อ. เมือง ประมาณ 45 กม. โรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 60 คน ครู-อาจารย์ 4 ท่าน ผู้อำนวยการ คือ อาจารย์มนัส สินสู่ มีอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง โรงอาหาร ขนาดเล็ก 1 หลัง และโรงสำหรับฝึกงานมือ 1 หลัง ( ฝึกทำอิฐ และ งานก่อสร้าง ) คลิ๊กดูรูป
 
กิจกรรมตะโกรายสัมพันธ์ 2549