ตะโกราย ฟังเพลง

 

เพลง มาร์ช วทอ.

 

 

วิทยาลัยไกรศรีอีสาน วทอ. โอราฬสานติธรรม
วิทยาลัยไพจิตร กิจกรรม วทอ. สินำล้ำหน้า
ฐานะอาณาสถาบันนี้ วทอ. เรามีศรีศักดิ์ดา
แผนภูมิรายงาน ตระหง่าน ศาสตร์ตรา
วทอ. เจิดจ้า ภูมิธรรม......


* ตะโกรายพรายพริ้ว ริ้วร่มรื่น
ยังหยัดยืน รื่นเล่นเพลงรำ
วทอ. ก็ร้องเพลงรำ ทำเอ๋ย ทำคุณงามความดี
วิทยาลัยไกรศรีอีสาน รวมชีวิตวิณญาณสานศจี
วิทยาลัยใดเล่าจะมี รมมณีที่ฟ้าจะปรารมณ์.....
(ซ้ำ *)

 

 

 

คงจำเพลง มาร์ช วทอ. กันได้นะครับ

" ะโกรายพรายพริ้ว ริ้วร่มรื่น
ยังหยัดยืน รื่นเล่นเพลงรำ
วทอ. ก็ร้องเพลงรำ ทำเอ๋ย ทำคุณงามความดี
"

     

Copyright 2001-2007 design by Takorai Group ,Thailand.

Best view : 800X600