ตะโกราย ฟังเพลง

 

เพลง แสงดาวแห่งศรัทธา

 

 


 

ร่างพรายแสงดวงดาวน้อยสกาว
ส่อง ฟากฟ้า เด่นพราวไกลแสนไกล
ดั่งโคมทอง ผ่องเรืองรุ่งในหทัย
เหมือนธงชัย ส่องนำจากห้วงทุกข์ทน
พายุฟ้า ครืนข่มคุกคาม
เดือน ลับยาม แผ่นดินมืดมน
ดาว ศรัทธา ยังส่องแสงเบื้องบน
ปลุก หัวใจปลุกคนอยู่ มิวาย
*ขอเยาะเย้ย ทุกข์ยาก ขวากหนามลำเค็ญ
คน ยังคง ยืนเด่นโดยท้าทาย
แม้ ผืนฟ้า มืดดับเดือนลับละลาย
ดาว ยังพราย ศรัทธาเย้ยฟ้าดิน
ดาว ยังพราย อยู่จนฟ้ารุ่งรา

 

ศิลปิน : สุรชัย จันทิมาธร

เนื้อร้อง - จิตร ภูมิศักดิ์

 

"ายุฟ้า ครืนข่มคุกคาม
เดือน ลับยาม แผ่นดินมืดมน
ดาว ศรัทธา ยังส่องแสงเบื้องบน
ปลุก หัวใจปลุกคนอยู่ มิวา
"

   
     

Copyright 2001-2007 design by Takorai Group , Korat Thailand.

Best view : 800X600