ตะโกราย ฟังเพลง

 

เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน

 

 

ย่ากลับคืนคำ เมื่อเธอย้ำ สัญญา อย่าเปลื่ยนวาจา เมื่อเวลาแปรเปลื่ยนไป
ให้เธอหมาย มั่น คง แล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร เดิน ทาง ไป อย่าหวั่นใครขวางกั้น

..มีดวงตะวัน ส่องเป็นแสง สีทอง กระจ่างครรลอง ให้ใฝ่ปองและสร้างสรรค์
เมื่อดอกไม้ แย้ม บาน ให้คนหาญสู้ไม่หวั่น คือ ราง วัล
แด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ให้ เธอ

.**.บน ทาง เดิน ที่มี ขวากหนาม ถ้า เธอ คร้าม ถอย ไปฉันคงเก้อ
ฉัน ยัง พร้อม ช่วย เธอ เสมอ เพียง ตัว เธอ ไม่หนีไปเสียก่อน

..จะปลอบดวงใจ ให้เธอหาย ร้าว ราน
จะเป็นสะพาน ให้เธอเดินไปแน่นอน จะเป็นสาย น้ำ เย็น ดับกระหายยามโหยอ่อน
คอย อวย พร ให้เธอสมดังหวังได้ นิ รันดร์


 

ศิลปิน : จรัล มโนเพชร

 

 

รางวัลแด่คนช่างฝัน แค่ชื่อเพลงนี้ ก็ สร้างความประทับใจให้กับหลาย ๆ คนแล้ว ยิ่ง เนื้อหา ยิ่งทำให้ เข้าใจว่า แท้จริงแล้วนั้น ทุก ๆ คนต่างมีความฝัน มีเป้าหมาย ของตนเอง และการฟันฝ่าไปถึงเป้าหมายแห่งฝันนั้น คือ รางวัล - ความความสำเร็จคือรางวัล - รางวัลแด่คนช่างฝัน

บนเส้นทางการเดินทางนั้น ทุกคนต้องเจออุปสรรค ความยากลำบาก และ สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผ่านพ้นไปได้ คือ กำลังใจ - กำลังใจ ของเพื่อน - เพื่อน ที่คอยช่วยเหลือ ประคับประคอง ซึ่งกันและกัน ดังเช่น พวกเรา เพื่อน ตะโกรายสัมพันธ์ ที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอด ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

"นทางเดินที่มีขวากหนาม ถ้า เธอคร้ามถอยไปฉันคงเก้อ
ฉัน ยัง พร้อม ช่วย เธอ เสมอ เพียง ตัว เธอ ไม่หนีไปเสียก่อ "

 

       
   

Copyright 2001-2007 design by Takorai Group , Korat Thailand.

Best view : 800X600