จิตสาธารณะ ( Social Mind )          ผ่านพ้นวันเด็กไปอย่างราบรื่น และย่างเข้าสู่สัปดาห์นี้ สัปดาห์แห่งการเทิดทูนแม่พิมพ์ของชาติเนื่องในโอกาสวันครู และ เทิดทูนวีรบุรุษไทยที่ปกป้องชาติและอธิปไตยจนเรามีความเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบันเนื่องใน

โอกาสวัน กองทัพไทย วันที่กองทัพจะได้ประกาศแสนยานุภาพถึงความแข็งแกร่งให้อารยประเทศได้เห็น


          เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนผมได้มีโอกาสนั่งทานข้าวกับพี่สุเทพ วงโฮป และได้ยินคำว่า "จิตสาธารณะ" จากการบอกเล่าของพี่สุเทพ ว่าเป็นคำที่ หมอประเวส วสี ราษฎรอาวุโส ได้เคยกล่าวเอาไว้ ผมได้ยินแล้วฉุกคิดขึ้นมาทันทีว่า เออ…เป็นคำที่มีความหมายที่ลึกซึ้งจริง ๆ ผมตีความหมายตามความเข้าใจของตนเองว่า "จิตสาธารณะ" เป็นการสื่อ ความหมายถึงสังคมจะน่าอยู่ ประชากรต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน ด้วยจิตเมตตาธรรม และรู้จักหยิบยื่นไมตรีให้กันและกัน ต้องคิดและเสียสละเพื่อส่วนรวม ( สาธารณะ )เป็นหลัก โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนก่อนผลประโยชน์ส่วนรวม


          หากแต่จะมีคนสักกี่คนที่จะมีจิตสาธารณในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม อันนี้ก็ย่อมขึ้นกับการบ่มเพาะของบิดา มารดา และ ครูบา อาจารย์ ในการปลูกฝังในวัยเยาว์ เริ่มจากสังคมเล็ก แล้วขยายผลไปสู่สังคมใหญ่ คำสอนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องมาจากพฤติกรรมของผู้ใหญ่ พฤติกรรมดี เด็กก็เลียนแบบในสิ่งที่ดี ดังสุภาษิตที่ว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เมื่อผู้ใหญ่มีจิตอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เด็กก็จะเรียนรู้และคิดเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือใครว่าไม่จริง?

 

  คนล่าฝัน

รักพี่ รักเพื่อน รักน้อง

08/01/2550

อ่านคอลัมส์เก่า :ความสัมพันธ์ / โอกาส / ชีวิตของคุณอยู่ที่คุณจะกำหนด / ถนนชีวิต / การบริหารความขัดแย้ง / สึนาม / รักแบบรางคู่ / Little Voice / วันเด็ก และ วันครู / ลืมตัว / จะไปทางไหนดี / หุ้นส่วน / ผู้นำ / มวยไทย /สิ่งที่เสียไปคือสิ่งที่เราจะได้มา / ชนะด้วยกันทุกฝ่าย / ก้าวกระโดด / บูรณาการความคิด/ เตรียมความพร้อมให้กับตนเอง / เพื่อน / สื่อ / การปรับสภาพ / เสี่ยว ใครว่าเด็กคือผ้าขาว / ความเชื่อมั่นทำให้บรรลุความสำเร็จ / กฏของการทำงาน / ภาษา/ อย่าปล่อยให้คนอื่นทำให้คุณตกต่ำ / กลับสู่บ้านเกิด / วันครอบครัว /

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Copyright 2001-2007 design by Takorai Group , Korat Thailand.

Best view : 800X600