ผู้นำ ( Leader )

 

วันนี้ตรงกับวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่ชาวพุทธได้ร่วมทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลต่อชีวิต และ พรุ่งนี้ก็เป็นวันแห่งความรักที่เป็นประเพณีของชาวตะวันตกแต่ปัจจุบันก็ได้กลายเป็นวันที่ชาวโลกไม่ว่าหัวดำ หรือ หัวแดง ก็ให้ความสำคัญต่อวันแห่งความรักเช่นกัน โอกาสนี้ผมขออวยพรให้คนไทยรักใคร่ สามัคคีกัน ใครทะเลาะกันอยู่ก็ขอให้หันหน้าเข้าวัดฟังธรรมเทศนาเพื่อเตือนสติตัวเองกันหน่อย สำหรับคู่รักก็ขอให้จงมีความสุขสมหวังตลอดกาลนะครับ

พูดถึงคำว่า ผู้นำ หลาย ๆ ท่านคงเข้าใจผิดคิดไปเองว่า คนที่เป็นหัวหน้างาน คือ ผู้นำ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นกลับไม่ใช่เลย ความหมายของ ผู้นำ คือ บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ บุคคลที่ได้รับการยกย่อง และได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากมีความสามารถ มีความเสียสละ มีคุณธรรม และ สามารถเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้ จึงจะได้รับการขนานนามว่า “ ผู้นำของแท้ “ ในอดีตการจะขึ้นมาเป็นผู้นำได้นั้น จะต้องมีการต่อสู้โดยใช้กำลังเป็นตัวตัดสิน ซึ่งผู้ที่มีร่างกายกำยำล่ำบึ๊ก พละกำลังมากกว่าคนอื่น กำราบคนอื่นจนไม่มีใครสามารถต่อกรได้ก็จะได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำ แต่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมของปัญญาชน ผู้ที่มีความสามารถ มีสติปัญญาหลักแหลม มีคุณธรรม เป็นที่น่าเชื่อถือ กว่าบุคคลอื่น ๆ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายกำยำล่ำบึ๊ก ก็จะได้รับเกียรติในการยกย่องให้เป็นผู้นำไปโดยปริยาย

ผู้นำ ถ้าให้ตรงตามหลักวิชาการแล้วนั้น ก็จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ผู้นำอย่างเป็นทางการ กับ ผู้นำอย่างไม่เป็นทางการ ผู้นำอย่างเป็นทางการ คือ ผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ในระดับบริหารงาน เป็นหัวหน้าตามสายบังคับบัญชา เหมือนบุคคลโดนสวมหัวโขน ( โดยมากมักจะใช้พระเดช ) ส่วน ผู้นำอย่างไม่เป็นทางการ คือ บุคคลที่ไม่ได้รับตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงาน ไม่ได้เป็นหัวหน้างาน แต่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลอื่น จนทำให้เกิดแรงศรัทธา จนบุคคลอื่นยกย่องให้เป็น ผู้นำ เป็นบุคคลมหาชน ใคร ๆ ก็ชื่นชม ( บุคคลในลักษณะนี้มักจะใช้พระคุณ ) แต่การจะเป็นผู้นำอยู่ได้อย่างมั่นคงในสังคมปัจจุบันนี้ ผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็น ผู้นำ จะต้องครบสูตรคือ ต้องมีทั้ง พระเดช และ พระคุณ ควบคู่กันไป ซึ่งเมื่อไหร่ ผู้นำ จะเลือกใช้ พระเดช หรือ พระคุณ ในการตัดสินใจ ก็ต้องอาศัยสติปัญญา ในการตัดสินใจ โดยยืนอยู่บนความชอบธรรม และ มนุษยธรรม

เมื่อพูดถึงบุคลิกของความเป็นผู้นำควรเป็นอย่างไร เป็นการทำความเข้าใจไม่ยาก แต่เป็นการปฏิบัติค่อนข้างยากเพราะ อารมณ์ ของมนุษย์ เป็นตัวแปรสำคัญ เมื่ออารมณ์ขึ้นสูงสติปัญญาของมนุษย์มักจะอยู่ในระดับต่ำ ตราบใดที่เรายังไม่สามารถตัดกิเลสได้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะเป็นตัวคอยกัดกร่อน ความเป็นผู้นำของเราลงไป ผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเป็นผู้นำได้ ข้อแรกเลยต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ สุ จิ ปุ ลิ แปลว่า ฟัง คิด ถาม เขียน ผู้นำต้องรับฟังให้มาก คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ซักถามได้เมื่อเกิดความไม่เข้าใจ และ จดบันทึกไว้เพื่อเตือนความทรงจำ ถัดมาผู้นำต้อง สามารถรักษาความลับ ได้ คนที่จะมาเป็นที่พึ่งให้กับบุคคลอื่นได้ต้องมีความสามารถในการรักษาความลับ พึงระลึกไว้เสมอ ว่าความลับมักจะถูกแพร่งพรายในวงเหล้า สุรา กับ เรื่องชู้สาว คือ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้นำหมดความน่าเชื่อถือ จะเป็นผู้นำต้องระมัด ระวังในเรื่องนี้ให้มาก และ ข้อสุดท้าย ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ผู้นำต้องรู้จักเสียประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อย่าเห็นแก่ตัวจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ผู้นำจะประพฤติปฏิบัติอะไรต้องคิดให้ถ้วนถี่ และอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรม มีจรรยาบรรณ ปัญหาของการหมดศรัทธาต่อตัวผู้นำก็จะไม่มี

ผมเชื่อว่าทุกคนมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัว มันขึ้นอยู่กับว่าท่านได้นำภาวะความเป็นผู้นำนั้นออกมาใช้อย่างเต็มที่หรือยัง ? เชื่อแน่ว่าถ้าทุกคนพร้อมใจกันกระชากศักยภาพความเป็นผู้นำที่ซ่อนอยู่ในตัวเราออกมาใช้ให้เต็มที่ ประเทศไทยเราจะพัฒนาไปอีกไกลเลยทีเดียว และประเทศไทยของเรา ก็จะกลายเป็น สังคมแบบผู้นำปกครองบรรดาผู้นำ คือมี Leader of Leaders … แม่นบ่ ?

 

 

คนล่าฝัน

“ รักพี่ รักเพื่อน รักน้อง “

13/02/2549

อ่านคอลัมน์เก่า :
 
                       
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Copyright 2001-2005 design by Takorai Group , Korat Thailand.

Best view : 800X600