ก้าวกระโดด ( Leap Forward )

 

....... ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าเรียนรู้ แต่มนุษย์หัวใสมักจะอวดฉลาดว่าตัวเองเก่งกว่าธรรมชาติจึงได้พยายามคิดค้นหนทางในการกระทำการใด ๆ ที่ฝืนธรรมชาติเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการด้วยวิธีอันรวดเร็วที่ใคร ๆ เขาเรียกว่า “ ก้าวกระโดด “ ไม่ว่าจะเป็นการหาวิธีการที่จะเติบโตในหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นการหาวิธีการมาสู่ความร่ำรวยด้วยวิธีลัด ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาหนทางสู่การกุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ หรือ การคิดพัฒนากักเก็บน้ำโดยฝืนธรรมชาติด้วยการเปลี่ยนทิศทางการไหลของแม่น้ำ หรือ การสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดก็ล้วนมาจากมันสมองของมนุษย์ที่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ชาญฉลาดกว่าสิ่งใดในโลกนี้ แต่มนุษย์กลับลืมคิดไปว่าไม่มีสิ่งใดที่จะไปฝืนธรรมชาติได้หรอก จริงอยู่สิ่งที่มนุษย์คิดอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น แต่ผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ หายนะก็มักจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตไม่ช้าก็เร็ว ซึ่งเราเรียกว่า “ ธรรมชาติลงโทษ “

ตัวอย่างมีให้เห็นอยู่เต็มตาในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย เช่นการอยากก้าวกระโดดขึ้นสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นโดยใช้วิธีเลียแข้ง เลียขา จนได้ดิบได้ดี แต่ไม่นานหรอก ถ้าเป็นข้าราชการระดับสูงก็ฝักใฝ่การเมือง เมื่อใดก็ตามที่พรรคการเมืองใหม่เข้ามากุมอำนาจแทน บรรดาข้าราชการเหล่านี้ก็มักจะโดนสอยกันไปเป็นแถบ ๆ ถ้าเป็นพนักงานบริษัท ถึงแม้จะได้ดีด้วยวิธีเลียแข้ง เลียขา แต่ก็ไม่สามารถบริหารคนได้เพราะไม่รู้เทคนิคการครองใจเพื่อนร่วมงาน และ ผู้ใต้บังคับบัญชา สุดท้ายก็กลายเป็นผู้โดดเดี่ยวที่น่ารังเกียจ ไม่มีใครคบหาสมาคม

ใครก็ตามที่คิดอยากจะเติบโตแบบก้าวกระโดด ก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าท่านอาจจะเกิดอุบัติเหตุต้องมีโอกาสพลาดและเจ็บปวดอย่างหนักเพราะท่านไม่ได้ก้าวเดินอย่างธรรมชาติ แต่ท่านกระโดด ดังนั้นเมื่อท่านกระโดดท่านก็จะมีโอกาสที่จะพลาดข้อเท้าพลิกได้ หรือ อาจจะหกล้มได้ทุกเมื่อ เติบโตได้ก็ล้มได้ รวยได้ก็จนได้ เป็นสัจจธรรมของชีวิต เมื่อเราเรียนรู้และเข้าใจน้อมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในชีวิตเรา เราก็ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ทุกอย่างให้ถ้วนถี่ก่อนที่จะลงมือกระทำการใด ๆ ซึ่งการกระทำในวันนี้ก็จะส่งผลกระทบกับเราในอนาคตอย่างแน่นอน

ดังนั้นเมื่อมนุษย์เราคิดดี ทำดี ก็ย่อมได้ดีในอนาคต แต่ถ้าคิดเลว ทำเลว ก็ย่อมถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลวได้ในอนาคต จะดีจะเลวอยู่ที่ตัวเราเอง จงเลือกเดินไปตามครรลองครองธรรม ยึดมั่นในความดี มีศีลธรรม จรรยาบรรณ อย่าฝืนธรรมชาติแล้ววันหนึ่งสวรรค์จะเข้าข้าง ขอให้โชคดีทุกท่านครับ

 

คนล่าฝัน

“ รักพี่ รักเพื่อน รักน้อง “

13/03/2549

อ่านคอลัมน์เก่า :
 
                       
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Copyright 2001-2005 design by Takorai Group , Korat Thailand.

Best view : 800X600